beanshee: (Default)
третій день поспіль в навушниках одна пісня на повторі.
як це понімать? і шо з цим робить?

Expand Cut Tags

No cut tags