beanshee: (Default)
гіркий хліб українських програмістів ... і той з рота виривають

"Втішає одне - ми точно розумніші за всіх цих лохів, які платять податки із зарплати при владі, відповідно, виходи знаємо ще до того, як вони починають входи перекривати."
beanshee: (Default)
вчора ізвечора проєжжая мімо клюба суйба (в кої то вєкі!) звела мене с рідним таточком. та він, глазастий, вчасно помітив судьбоносний підступ і проворно метнувся в інчий кінець автобусіка,і там вже, розвернувшись до мене фамільним профільом, старанно не помічав всю дорогу.
а сьогодні мені вдруг вздумалось порозмишлять  - не оставила лі така прозрачна, до невидимості, отєчєска любов сліду на мойом ставленні до мужського роду в цілому і зокрема?

Expand Cut Tags

No cut tags