beanshee: (Default)
а що це за інтірєзне новаторство на україномовному кореспондент.неті?
чи це тільки мені таке сумнівне щастя - під кусором вискакує переклад речення або абзацу на общєдоступний?

Expand Cut Tags

No cut tags