beanshee: (Default)
[personal profile] beanshee
а що це за інтірєзне новаторство на україномовному кореспондент.неті?
чи це тільки мені таке сумнівне щастя - під кусором вискакує переклад речення або абзацу на общєдоступний?

Date: 24/06/2010 19:23 (UTC)
From: [identity profile] svat.livejournal.com
... у мене в Опері тільки блимає в статус-барі, не міша.
З одного боку краще - не моргає перед очима жовтим віконцем, як у Хромі, а з іншого - увесь текст "перекладу" в статус-барі не вміщається (якщо комусь захочеться почитать).

ЗІ. Реалізовано через опцію title ХТМЛ-тега SPAN (при наведенні миші на текста).
Як результат, "відімкнути" мабуть, неможливо, бо це не Жава-скриптами виконано.

Date: 25/06/2010 04:48 (UTC)
From: [identity profile] beanshee.livejournal.com
мені, власне, цікаво - а нафіга воно перекладає?

Date: 26/06/2010 19:54 (UTC)
From: [identity profile] svat.livejournal.com
Мать, щоб люди укр.мову вчили. Незрозумілі слова при цьому можна було б "підглянути"...

Expand Cut Tags

No cut tags