beanshee: (Default)
[personal profile] beanshee
гіркий хліб українських програмістів ... і той з рота виривають

"Втішає одне - ми точно розумніші за всіх цих лохів, які платять податки із зарплати при владі, відповідно, виходи знаємо ще до того, як вони починають входи перекривати."

Expand Cut Tags

No cut tags