beanshee: (Default)
[personal profile] beanshee
главний лабораторний балабол заболів. казалось би - буде тішина і спокойствіє.
де там. в три голоса обсуждають болєзного.
мабуть вже скучили

Date: 31/03/2010 10:48 (UTC)
From: [identity profile] svat.livejournal.com
... нарешті їх ніхто не перебива! :)

Expand Cut Tags

No cut tags