31/03/2010

beanshee: (Default)
главний лабораторний балабол заболів. казалось би - буде тішина і спокойствіє.
де там. в три голоса обсуждають болєзного.
мабуть вже скучили

Expand Cut Tags

No cut tags